KBT FÖR PAR 23 oktober 2018

S-KBT bjuder stolt in till en föreläsning om KBT för par med psykologen, psykoterapeuten och handledaren Anna Malmström!

Samlevnadsproblem är vanligt förekommande primära eller sekundära problem hos vuxna som söker hjälp för psykisk ohälsa. Behovet av fungerande behandlingsmetoder vid relationsproblem är stort och efterfrågan likaså.

Välkommen till en föreläsning om evidensbaserade parterapier: Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT) för par.
Metoderna erbjuder en kombination av klassisk KBT och tredje vågens beteendeterapier. Du får lära dig att kartlägga hur relationsproblem uppstår och vidmakthålls. Viktiga behandlingsinterventioner och terapeutiska färdigheter kommer att beskrivas med tydliga exempel. Metodiken är också användbar inom arbetslivet vid exempelvis konfliktsituationer och samarbetssvårigheter.

Föreläsningen är kostnadsfri för alla studenter, medlemmar i S-KBT har förtur.

Bli medlem i S-KBT här: http://www.skbtgoteborg.se/medlemskap/