Grundprinciper i terapi med Niklas Törneke

Välkomna på öppet seminarium med Sveriges ACT-kung. Niklas tänkte prata om grundläggande principer i psykologisk behandling utifrån beteendeanalys och ACT. Vad är det en behandlare kan och bör göra? Han är också öppen för att diskutera andra terapier än KBT och ACT.

Den som vill förbereda sig kan läsa kap 12 i ”Handbook of contextual behavioral science: RFT for Clinical Practice. Three Core Strategies in Understanding and Treating Human Suffering” eller kap 7 i Niklas bok om metaforer ”Metaforer – från vetenskap till psykoterapi”.

S-KBT bjuder på fika.

Begränsat antal platser. Medlemmar i S-KBT har förtur.

OBS: endast för studenter på Göteborgs Universitet. Vänligen respektera detta. Ta med giltig studentlegitimation.