Föreläsning om spelberoende

Välkomna på föreläsning om spelberoende!

Jessica Mattiasson och Sofia Ljung är båda legitimerade psykologer och jobbar på Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa. Föreläsningen kommer ha sin tyngdpunkt kring spel om pengar men även ta upp dataspelsberoende, både utifrån forskning och föreläsarnas egna kliniska erfarenheter. Vi kommer bland annat få lära oss om diagnos, prevalens, förklaringsmodell kring varför människor utvecklar ett beroende, varför vissa spel är mer ”riskfyllda” än andra och hur man kan jobba med bedömning och behandling utifrån KBT.