Fokuserad ACT med Thomas Gustavsson

Nu kommer Thomas.

Helg-workshop i en korttidsversion av Acceptance and Commitment Therapy (FACT) med Thomas Gustavsson. Modernt och lovande. Thomas är ledande inom detta och har bland annat skrivit en bok tillsammans med Kirk Strosahl.

Du som deltar får ett kursintyg av Thomas. Det kan vara attraktivt eftersom korttidsbehandlingar blir allt vanligare, inte minst inom primärvården.

Vad är FACT? En fokuserad behandlingsinsats på upp till fem samtal utifrån kärnkomponenterna i ACT. Syftet är att bidra till den förändring som klienten är beredd att göra – och som allra mest höjer personens livskvalitet och funktionsnivå.

Endast för medlemmar i S-KBT.
Det är gratis för medlemmar i S-KBT.
Anmäl dig på http://skbtgoteborg.se

Inte medlem? Bli det på  www.skbtgoteborg.se för 100 kr. Det ger dig tillgång till vårt bibliotek, föreläsningar och workshops.

Tid: 09.00 – 16.00 båda dagarna

Föreläsningen ges i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen (BTF).