S-KBT Workshop: Motiverande samtal (MI) med Viktor Brune

Har du lust att lära dig MI (Motiverande samtal)? Nu erbjuder S-KBT, i samarbete med Psykologpartners, en heldags workshop i MI med PTP-psykolog Viktor Brune. Syftet med workshopen är att få öva och testa på MI och en stor del av dagen kommer därför att vigas åt rollspel och övningar. Viktor är tidigare student på GU och gör nu sin PTP på Psykologpartners i Göteborg där han ofta håller i MI-utbildningar för yrkesverksamma och handleder i, och med hjälp av, metoden.

MI är en evidensbaserad samtalsmetod vars syfte är att främja motivation och beteendeförändring hos ens samtalspartner. Då metoden i princip är ett ”sätt att prata på” så fungerar den utmärkt som förhållningssätt i terapeutiskt arbete. Den är framförallt hjälpsam när du sitter med klienter som är ambivalenta inför förändring, klienter som vill göra en förändring men inte vågar eller klienter som är osäkra på vilka förändringar de vill göra.

Workshopen är öppen för psykologstudenter, termin 1-10, och inga särskilda förkunskaper krävs. Medlemskap i S-KBT krävs dock för att få medverka. Det kostar endast 100:- per år och ger tillgång till föreningens böcker, föreläsningar och workshops. Medlem kan du enkelt bli när du anmäler dig.