ACT-Workshop med Kristian Holmqvist

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en populär och aktuell terapiform som blandar tankar om medveten närvaro med teori och praktik från klassisk KBT.

Efter en kort teoretisk genomgång kommer Kristian att hålla en upplevelsebaserad workshop utifrån olika verktyg och interventioner inom ACT.

Vem är Kristian?
Kristian Holmqvist är legitimerad psykolog, parterapeut och handledare. Han håller regelbundet utbildningar i ACT och handleder i metoden i sitt jobb som psykolog på Psykologpartners i Göteborg.