15 jan: Föreläsning om Perfektionism med Ragnar Bern

Perfektionism, måsturbation och att krama sin otillräcklighet

S-KBT bjuder stolt in till föreläsningen ”Perfektionism, måsturbation och att krama sin otillräcklighet” med ingen mindre än vår tidigare ordförande Ragnar Bern!

Känner du någon som granskar sig själv som SÄPO, som är missnöjd och ältar sina abnormt goda prestationer och som har svårt att ”bara vara”?
Den här föreläsningen handlar om hur perfektionism kan förklara olika problem som oro, självklander, frånvaro av chill i soffan, prestationsbaserad självkänsla, självmord och flera av de vanligaste diagnoserna.

Föreläsningen utgår ifrån trenden inom psykoterapiforskningen att identifiera dimensionella faktorer som är gemensamma för olika diagnoser. Perfektionism är en sådan faktor som kan förklara hur flera olika problem/diagnoser uppkommer och vidmakthålls. Konceptet, som kallas transdiagnostiskt, är att istället för att behandla exempelvis depression och ätstörning som två separata diagnoser fokusera på en enskild underliggande faktor, som perfektionism.

Ragnar kommer på ett pedagogiskt sätt beskriva hur perfektionism kan förklara olika psykiska problem. Han kommer också visa hur perfektionism kan behandlas. En del i föreläsningen handlar om hur studenter kan arbeta med sin egen (eventuella) perfektionism.

Om Ragnar:
Tidigare ordförande för S-KBT, beteendeterapeutiska föreningens studeranderepresentant, debattör och skribent. PTP-psykolog och nominerad till lilla psykologpriset 2018.

Passa på att höra en entusiast/nörd/nischad inom KBT. Hans senaste föreläsning var fullsatt!

Denna föreläsning erbjuds av S-KBT, utan kostnad. Vi välkomnar både psykologstudenter och, i mån av plats, yrkesverksamma psykologer.

Under övrig info – skriv vilken klass du går i, eller om du arbetar som psykolog!