A Review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Empirical Evidence: Correlational, Experimental Psychopathology, Component and Outcome Studies

Ruiz F. (2010). A Review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Empirical Evidence: Correlational, Experimental Psychopathology, Component and Outcome Studies. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10, 125-162.

Utöver översikter som berör traditionell KBT finns det även ett mängd översiktsartiklar som berör andra former av beteendeorienterad terapi. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en av de terapier som utvecklats ur den så kallade ”tredje vågens” KBT. Under senare tid har ACT fått ett allt större utrymme i forskningsdebatten och ett antal översikter har publicerats. Denna översikt är förmodligen en av de senaste och mest överskådliga och är spännande i den meningen att den inte enbart går igenom utfallsstudier, utan även går igenom studier som frågar sig huruvida det är de teoretiskt föreslagna processerna i ACT som står för själva förändringen. Vidare går författaren igenom experimentella komponentstudier som undersöker bl.a. acceptans som emotionsregleringsstrategi.

I artikeln framhålls att även om ACT-forskningen i mångt och mycket är i sin linda finns det visst stöd för att vissa processer föreslagna inom ACT terapin, exempelvis experientiellt undvikande, förgår och bidrar till utvecklandet av olika former av psykopatologi. Vidare verkar det som om flera av de processer man försöker inducera i det terapeutiska arbetet, exempelvis acceptans, korrelerar med symtomreduktion och ökad livskvalité. Det framhålls även att ACT är teoretiskt konsekvent från praktisk till vetenskapsfilosofisk nivå och att användandet av Relational Frame Theory (RFT) för att analysera språk och tänkande erbjuder en unik konceptuell utveckling där språk kan förstås som ett beteende.

Det här inlägget postades i Forskningsartiklar. Bokmärk permalänken.