Cognitive Therapy: Current Status and Future Directions

Beck, A. T. & Dozois D. J. (2012). Cognitive Therapy: Current Status and Future Directions. Annual review of medicin, 62, 397-409.

En ny men redan klassisk översiktsartikel är Beck & Dozois (2011) ”Cognitive therapy: Current status and future directions”. Översikten täcker in den kognitiva terapins teoretiska modell samt dess forskningsstöd (författarna använder kognitiv terapi som ett brett begrepp som här täcker in det vi vanligtvis kallar KBT). Först avhandlas klinisk kognitiv teori och de antaganden som ligger bakom denna. Vidare beskrivs den kognitiva konceptualiseringen av psykopatologi i termer av maladaptiva scheman och det forskningsstöd som finns för denna modell. Enligt författarna finns en stor mängd grundforskning som stöder det kognitiva antagandet att individer filtrerar information efter sina trossatser och att flera av dessa föreställningar kan föregå utvecklingen av vissa psykiatriska diagnoser.

Slutligen sammanfattas det forskningsstöd som finns för den kognitiva terapins behandlingsutfall där vi bl.a. får veta hur kognitiv terapi förhåller sig till medicinering samt andra former av psykoterapi. Forskarna slår ett slag för att även om kognitiv terapi och medicinering ofta har liknande effektstorlekar i den akuta behandlingen av exempelvis depression så har patienter som genomgått kognitiv terapi färre återfall vid långtidsuppföljningar. Vidare menar författarna att kognitiv terapi bör betraktas som förstahandsval vid vissa tillstånd (exempelvis bulimi och vissa ångestsyndrom) även i förhållande till andra psykoterapimetoder.

Det här inlägget postades i Forskningsartiklar. Bokmärk permalänken.