Hej alla medlemmar och andra KBT-intresserade!

S-KBT på konferens igen!

ACBS (Association for Contextual Behavioral Science) bjöd den 9-10 november in till konferens i Stockholm och S-KBT Göteborg var givetvis på plats. Konferensen erbjöd ett stort utbud av föreläsningar och symposier kring kontextuell beteendevetenskap, och vi tar framför allt med oss:

–  Rickard Wicksells presentation om en nyutkommen RCT för ACT för smärta vid fibromyalgi. Wicksell presenterar data som initialt ger stöd åt ACT-interventioner för denna svårbehandlade grupp.

–  Symposiet  ”Bridging the gap – RFT and ACT” som handlade om hur ACT som terapimetod kan omformuleras mot bakgrund av behavioristisk grundforskning. Specifikt berördes hur man ser på självet inom ACT och vilket stöd som finns för dessa beskrivningar.

–  Symposiet  ”Perspective taking” som berörde perspektivtagande ur ett behavioristiskt synsätt

–  Jonas Ramnerös föreläsning ” ”Själfull behaviorism – om antimentalism, pragmatism och själens plats” som handlade bl.a. om hur man ser på konceptet om själen ur ett pragmatiskt behavioristiskt perspektiv.

–  Lars-Göran Östs kritiska genomgång av psykoterapiforskningen kring ACT och vilka metodologiska brister den har.

Det generella intrycket vi fick var att behaviorismen bryter ny mark i snabb takt, vilket känns spännande att få ta del av! Tidigare har ju knappast funderingar om själen gjorts utifrån ett behavioristiskt synsätt. Vad blir nästa steg frågar vi oss . . .

__

S-KBT på konferens

Nu är höstterminen 2012 i gång och således även SKBT Göteborgs arbete för att ge er en inspirerande höst full av intressanta aktiviteter!
Terminen inleddes raskt med att delar av SKBT Göteborgs styrelse for till Stockholm för att delta i KBT-dagarna. http://www.kbtdagarna.se/kbtdagarna/default.asp

Många spännande ämnen berördes, bland annat inspirerades vi av;

  • Niklas Törneke och hans föreläsning om hur en modernt tillämpad funktionell analys förenar olika KBT-modeller.
  • Rikard Wicksells forskning om ACT-behandling vid fibromyalgi, där såväl traditionella utfallsmått som fMRI använts för att mäta behandlingseffekten.
  • Jonas Ramnerös föreläsning om rumineringsprocessers roll vid depression, och hur ruminerande kan särskiljas från exempelvis oro.
  • JoAnn Dahl och hennes arbete med att föra in KBT-behandlingar på traditionellt medicinska områden, exempelvis vid behandling av astma, förstoppning och epilepsi.

… och såklart många fler. Vi ser redan fram emot nästa år!

Vidare pågår just nu planering av hösten, bland annat kommer vi anordna föreläsningar om KBT-gruppbehandling för depression, och KBT:s idéhistoriska bakgrund. Dessutom kommer en hemlig gäst för att prata om sitt specialområde… Missa inte detta och mycket mer – vi ses i höst!

Hälsningar Styrelsen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.