Biblioteket

Välkommen till S-KBT Göteborgs nystartade KBT bibliotek! Här kan du som är medlem låna KBT relevanta böcker och filmer. Biblioteket finns beläget i skolan på terapimottagningen och för att låna en bok kontakta styrelsen: styrelsen@skbtgoteborg.se. Du kommer då få instruktioner om hur lån och återlämning av bok/film går till.

Följande böcker finns att låna:

 • Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change
  av Steven C Hayes, Kirk Strosahl, Kelly G Wilson
 • Emotionell bearbetning vid PTSD : terapeutmanual vid traumafokuserad KBT
  av Edna B Foa, Elizabeth A Hembree, Barbara Olasov Rothbaum
 • Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtninig efter en traumatisk upplevelelse
  av Olasov Rothbaum, Edna B Foa, Elizabeth A Hembree
 • KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi
  av Anna Kåver
 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse
  av Zindel V Segal, J Mark G Williams, John D Teasdale
 • Allians – Den terapeutiska relationen i KBT
  av Anna Kåver
 • Unified protocol Terapeutmanual: Diagnosöverskridande psykologisk behandling
  av David Barlow
 • Unified protocol Arbetsbok: Diagnosöverskridande psykologisk behandling
  av David Barlow

Följande filmer finns att låna:

 • Motivational interviewing – brief therapy for addictions video series
  av William R. Miller
 • Cognitive behavioral therapy
  av John Krumboltz

Låneregler

 • Du får låna böcker/filmer i 14 dagar (du kan omlåna ifall ingen står på kö)
 • Boken/filmen skall återlämnas i tid
 • Boken/filmen skall återlämnas i samma skick som den lånades ut i (inga repor på DVD-skivor, inga anteckningar i böckerna etc.)
 • Lånad bok anses inte som återlämnad förrän boken är avskriven i utlåningslistan

Kom gärna med förslag på fler böcker/filmer du skulle vilja fanns möjligt att låna. Trevlig läsning!